ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S (1)

Tổ chức giáo dục 1000+
B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, phường Kim LIên, quận Đống Đa, Hà Nội

Trường phổ thông liên cấp H.A.S tiền thân là Trường tiểu học BBF Việt Nam. Trường được thành lập từ năm 2016 và chính thức đổi tên từ năm học 2018 - 2019. Đào tạo các chương trình từ tiểu học tới trung học phổ thông. Cùng đánh giá trường phổ thông liên cấp H.A.S và các chương trình đào tạo tại đây nhé.

Nguồn: https://www.facebook.com/hanoiadelaideschool/photos/a.967184680107429/1280626065429954/

Có nên cho con học tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Chương trình giáo dục H.A.S

Chương trình giáo dục của Trường phổ thông liên cấp H.A.S được phát triển và triển khai trên nền tảng triết lý giáo dục về học sinh Tự chủ, Tự lập và Trách nhiệm. Đây là các giá trị cá nhân phổ quát và thích ứng cao, là nền tảng, mục đích hướng tới của mỗi học sinh trong học tập, làm việc. Trường sử dụng cách tiếp cận mục tiêu phát triển năng lực học sinh cho chương trình giáo dục Nhà trường phát triển bởi các tổ chức giáo dục và Khoa học lớn quốc tế. 

 

Trường đã tham chiếu các khung năng lực cốt lõi và xác định 4 nhóm năng lực cần nỗ lực hình thành và phát triển cho học sinh là: Nhóm năng lực cơ bản, nhóm năng lực học tập và đổi mới, nhóm năng lực công nghệ thông tin, đa phương tiện và nhóm năng lực cuộc sống và nghề nghiệp. Những nhóm năng lực này được xác định là các mục tiêu đầu ra của toàn bộ chương trình giáo dục của Trường. 

Nguồn: https://www.facebook.com/hanoiadelaideschool/photos/a.967923830033514/1641942165965007

 

Nhận thức được mỗi em học sinh là những cá thể đơn nhất và khác biệt, khi các em học tại Trường, nhà Trường tiến hành tìm hiểu mức độ sẵn sàng, sở thích, động lực, phong cách học tập của các em và nhu cầu giáo dục của gia đình để từ đó thiết lập hồ sơ học tập cũng như phân hóa các mục tiêu và nội dung học tập. Các nội dung giáo dục của chương trình môn học và hoạt động giáo dục được phân hóa theo mức độ sẵn sàng đối với các nhiệm vụ học tập, khả năng đảm nhận thử thách về kiến thức, kỹ năng của các em, qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, phân chia nhóm học tập và hướng dẫn học tập tại nhà theo yêu cầu của gia đình học sinh. 

Môi trường giáo dục quốc tế

Dựa trên nguyên lý về một môi trường hòa thuận với tự nhiên, Trường phổ thông liên cấp H.A.S thiết kế và vận hành Nhà trường theo nguyên tắc bền vững về môi trường. Theo đó, công tác vận hành, bảo trì cơ sở vật chất, hành chính, quản trị nhân lực, đều theo hướng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

Nguồn: https://www.facebook.com/hanoiadelaideschool/photos/a.1638508396308384/1638509689641588

Nhà trường khuyến khích và hỗ trợ thực hiện các hoạt động giáo dục hướng tới hình thành ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của học sinh. Trường luôn coi việc học tập và tham gia các hoạt động giáo dục diễn ra trong khuôn viên và các không gian thiên nhiên bên ngoài Nhà trường là những cơ hội và nguồn lực để giúp các em học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng, kinh nghiệm sống trực tiếp, về môi trường và bảo vệ môi trường. Từ đó, các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu có ý thức và cam kết hành động vì sự phát triển bền vững trong tương lai. 

 

Không chỉ quan tâm xây dựng một Nhà trường hòa thuận với tự nhiên, Trường phổ thông liên cấp H.A.S còn nỗ lực xây dựng một trường học an toàn và thân thiện, nơi học sinh được bảo vệ khỏi tệ nạn xã hội, bắt nạt học đường, kỳ thị, phân biệt đối xử và các quan hệ tâm lý - xã hội không lành mạnh. Công tác tham vấn học đường và trợ giúp y tế đối với những học sinh và gia đình có nhu cầu đặc biệt nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh về thể chất và tâm lý của học. 


Trường cũng tổ chức các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng sử dụng trang, thiết bj dạy học an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống xâm hại, an toàn vệ sinh thực phẩm được tổ chức thường xuyên và định kỳ nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ quản lý, giáo viên để cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện cho các em học sinh.

Nguồn:  https://www.facebook.com/hanoiadelaideschool/photos/a.1638508396308384/1638509556308268

Đội ngũ giáo viên tận tâm

Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S, các thầy cô luôn để học sinh tự chủ, sáng tạo và áp dụng các phương pháp dạy học giúp các em phát huy tối đa những tiềm năng, tố chất của bản thân. Các giáo viên luôn tôn trọng và thừa nhận sự đơn nhất và khác việt của các em học sinh, đặt ra yêu cầu về nhận thức chung của giáo viên đối với mục tiêu giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất học sinh của Nhà trường. Song hành với sự thống nhất về mục tiêu giáo dụ, Trường luôn coi trọng sự chia sẻ, bồi đắp những tín điều sư phạm giữa Nhà trường và giáo viên. 

 

Tổ chức các buổi bồi dưỡng, đào tạo giáo viên thường xuyên và định kỳ nhằm đáp ứng đặc trưng hội nhập, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo tại Trường. Cùng với việc huấn luyện đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, Trường cũng khuyến khích, tạo điều kiện để các giáo viên tự học, tự nghiên cứu, đổi mới. Nhà trường luôn là cầu nối, cập nhật các thông tin và tình hình phát triển của trẻ tới phụ huynh.

Nguồn: https://www.facebook.com/hanoiadelaideschool/photos/a.1638508396308384/1638509602974930

Địa chỉ Trường phổ thông liên cấp H.A.S

Địa chỉ: B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, phường Kim LIên, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 999 666 36

Email: admissions@has.edu.vn

Website: www.has.edu.vn

 

Ẩn danh
03/08/2022
Nát từ năm này qua năm khác. Cơ sở 2 mới mọc cũng chỉ giỏi pr, bên trong chả ra gì.