Giới từ chỉ thời gian, đặc biệt là ngày, tháng, năm được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh. Kiến thức này xuất hiện rất nhiều trong bài kiểm tra tiếng Anh trên lớp hoặc trong giao tiếp hằng ngày.

Tuy nhiên các giới từ đi với ngày, tháng, năm vô cùng đa dạng và rất dễ nhầm lẫn giữa “in”, “on” và “at”. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cách phân biệt dễ hiểu nhất. 

1. Giới từ đi với ngày tháng năm trong tiếng Anh là gì?

Giới từ chỉ thời gian (ngày, tháng, năm) được sử dụng để đề cập đến một thời điểm, giai đoạn thời gian của một sự kiện, hành động. Đó là ngày trong lịch, ngày trong một tuần, hoặc thời gian diễn ra cụ thể của một việc gì đó. 

Những giới từ chỉ ngày, tháng, năm

Những giới từ chỉ ngày, tháng, năm

Trong tiếng Anh có rất nhiều giới từ chỉ thời gian, nhưng 3 từ phổ biến nhất là “IN”, “ON” và “AT”:

 • IN: Chỉ những khoảng thời gian kéo dài như tháng, năm, mùa, thế kỷ, thời gian mang nghĩa bao quát.
 • ON: Thường được dùng để nói về các ngày trong tuần hoặc các ngày trong tháng, những ngày đặc biệt.
 • AT: Chỉ một thời điểm cụ thể về mặt thời gian, mang tính chất tạm thời, ngắn ngủi.

Các phần dưới đây sẽ trình bày cụ thể cách sử dụng từng giới từ “In”, “On”, “At” để diễn tả ngày, tháng, năm kèm ví dụ minh họa.

2. Dùng giới từ “in” đi với thời gian dài, bao quát

Giới từ “in” được sử dụng để chỉ những khoảng thời gian dài, mang nghĩa bao quát như tháng, năm, mùa hoặc một thiên niên kỷ. Cụ thể như sau:

(1) Dùng “In” với tháng trong năm (12 tháng trong năm)

Ví dụ:  in May, in the month of July 

(2) Dùng “in” khi muốn nói đến một năm hoặc một thiên niên kỷ (tập hợp những năm) cụ thể, có thể xác định được.

Ví dụ: 

 • in 2022, in the year of 2022 (trong năm 2022) 
 • in 1990s, in the years of 1990s (trong thập niên 90)

(3) Giới từ “in” cũng được dùng để chỉ về các mùa trong một năm.

Ví dụ: in summer (vào mùa hè), in the winter (vào mùa đông), in the autumn of 2021 (vào mùa thu năm 2021)

Giới từ “in” chỉ năm, tháng và các mùa

Giới từ “in” chỉ năm, tháng và các mùa

(4) Để diễn tả các buổi trong một ngày: gồm buổi sáng, buổi chiều, buổi tối.

Ví dụ: in the morning/ afternoon/ evening.

(5) Dùng “In” nhấn mạnh một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: in a minute (trong một phút nữa), in a fortnight (trong một hai tuần nữa), in two weeks (trong hai tuần tới)...

3. Dùng giới từ “on” đi với ngày trong tuần, tháng

So với giới từ “in”, dùng “on” để chỉ thời gian cụ thể hơn, ngắn hơn như ngày trong tuần (các thứ) hoặc các ngày trong tháng. Cụ thể như sau:

(1) Dùng “On” cho các ngày trong tuần (7 ngày trong tuần).

Ví dụ: On Monday, On Tuesday, On Wednesday…

Các ngày trong tuần phải đi với “On”

Các ngày trong tuần phải đi với “On”

(2) Dùng “On” khi có ngày hoặc tháng năm đi cùng với ngày.

Ví dụ: On 15th May (Vào ngày 15 tháng 5), On 27th September, 2022 (vào ngày 27 tháng 9 năm 2022)

(3) Vào một thời điểm đặc biệt của một ngày 

Ví dụ: On the afternoon of April 2nd. (Vào buổi chiều ngày 2 tháng 4).

4. Dùng giới từ “at” đi với một thời điểm cụ thể

Giới từ “at” chỉ thời gian là là loại thông dụng nhất không chỉ miêu tả ngày, tháng, năm mà còn đề cập đến nhiều thời điểm khác. Ví dụ như:

(1) “At” chỉ về một thời điểm trong ngày.

Ví dụ:

 • at the crack of dawn: lúc bình minh
 • at night: vào buổi tối
 • at sunrise/ sunset: lúc mặt trời mọc/ lặn
 • at lunch: vào bữa trưa
 • at the dinner: vào bữa tối

Dùng “at” khi có thời gian cụ thể

Dùng “at” khi có thời gian cụ thể

(2) Dùng “at” để nói về giờ của một ngày

Ví dụ: 

 • at 6 o’clock
 • at 7pm
 • at midnight: vào giữa đêm

(3) Miêu tả mùa lễ hội, ta cũng dùng giới từ “at”

Ví dụ:

 • at Christmas
 • at Easter.

Tuy nhiên, khi dùng giới từ để chỉ dịp nghỉ lễ đặc biệt, người ta hay nhầm lẫn giữa “at” và “on”. Bạn có thể dễ dàng phân biệt hai từ này theo cách sau:

 • Nếu chỉ đề cập đến kỳ nghỉ đó một cách chung chung, dùng “at”

Ví dụ: I will travel to Paris at Christmas (Tôi sẽ đến Paris vào giáng sinh)

 • Nếu nói về những ngày của kỳ nghỉ, dùng “on” (khi có chữ “Day” trong câu)

Ví dụ: I received a beautiful present on the Christmas Day (Tôi được tặng một món quà rất xinh vào ngày Giáng sinh) → Khi chỉ đúng thời gian cụ thể là Ngày giáng sinh (24.12)

5. Những giới từ khác đi với ngày, tháng, năm ngoài “in”, “on”, “at”

Bên cạnh 3 giới từ chính là “in”, “on”, “at”, trong tiếng Anh còn rất nhiều giới từ chỉ thời gian. Nếu áp dụng được những giới từ này trong giao tiếp, khả năng nói tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Các giới từ chỉ ngày, tháng, năm thông dụng khác

Các giới từ chỉ ngày, tháng, năm thông dụng khác

5.1. Giới từ “Before” và “After”

“Before” nghĩa là trước khi, được sử dụng như một giới từ để bổ nghĩa cho một sự kiện xảy ra trước khoảng/ mốc thời gian nào đó.

Ví dụ: I used to go swimming before going to school in the summer morning. (Tôi đã từng đi bơi trước khi đến trường trong những buổi sáng mùa hè).

Trái nghĩa với “Before”, “After” nghĩa là sau khi, được dùng để nhấn mạnh hành động, sự kiện xảy ra sau khoảng thời gian cụ thể nào đó.

Ví dụ: My family always have dinner after 6.30 pm (Gia đình tôi luôn ăn tối sau 6h 30 chiều)

5.2. Giới từ “By”

“By” nếu dùng với chức năng của một giới từ để nhấn mạnh một sự kiện được xảy ra trước một mốc thời gian cụ thể. Nếu “before” có thể chỉ mốc thời gian cụ thể và bao quát thì giới từ “By” chỉ được sử dụng với thời gian nhất định, cụ thể (như giờ, ngày trong tuần/ tháng).

Ví dụ:

 • My friend has completed all her homeworks by 11pm (Bạn tôi đã hoàn thành xong mọi bài tập về nhà của cô ấy trước 11h đêm)
 • My friend has completed all her homework before the deadline. (Bạn tôi đã hoàn thành xong bài tập về nhà của cô ấy trước hạn cuối)

→ Với “11pm” chỉ thời gian cụ thể dùng “by”, trong khi “the deadline” chỉ là mốc thời gian có thể dùng “before”

5.3. Giới từ “Between”

“Between” dùng để nối giữa hai mốc thời gian, ý chỉ sự kiện xảy ra giữa hai mốc thời gian đó. Người ta dùng “between” khi chưa biết chính xác thời gian cụ thể, chỉ mang tính ước lượng.

Ví dụ: The accident occured in this street between 6pm and 7pm (Vụ tai nạn đã xảy ra trên con đường này vào khoảng giữa 6-7 giờ tối) 

5.4. Giới từ “Since” và “For”

“Since” và “For” là hai giới từ chỉ tháng, năm phổ biến nhưng cách sử dụng lại khác nhau. 

(1) “Since” thường đứng trước cụm từ chỉ thời gian, dùng để chỉ một mốc thời gian cố định, cụ thể. “Since” nghĩa là “từ khi”.

Ví dụ: I have learned far from my house since I was at the age of 15. (Tôi đã đi học xa nhà từ khi tôi ở tuổi 15) 

(2) “For” cũng đứng trước cụm từ chỉ thời gian, nhưng dùng để nói về một khoảng thời gian kéo dài. “For” tiếng Anh nghĩa là “trong khoảng…ngày/tháng/năm…”

Ví dụ: I have learned far from my house for 7 years (Tôi đã đi học xa nhà trong 7 năm).

Như vậy, “Since” chỉ mốc thời gian bắt đầu một sự kiện, hành động; còn “For” chỉ số lượng thời gian sự kiện, hành động ấy diễn ra.

Cách sử dụng giới từ “For” chỉ thời gian

Cách sử dụng giới từ “For” chỉ thời gian

5.5. Giới từ “Till/ Until” và “Up to”

“Till/ Until” hay “Up to” đều có nghĩa là cho đến khi, đến khi. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở từ theo sau nó: 

(1) “Till/ Until” đi kèm với một thời gian cụ thể (giờ, ngày)

Ví dụ: The rain didn’t stop until 7pm yesterday. (Mưa đã không ngớt mãi cho đến 7 giờ chiều hôm qua).

(2) “Up to” dùng với những mốc thời gian bao quát hơn, mang tính ước lượng chứ chưa cụ thể.

Ví dụ: Up to now (cho đến bây giờ); Up to tomorrow (cho đến ngày mai)

5.6. Giới từ “During” và “Within”

“During”“Within” cũng là hai giới từ chỉ thời gian được dùng nhiều, tiếng Anh nghĩa là trong suốt khoảng thời gian, trong vòng bao lâu. Cách sử dụng hai giới từ này khá giống nhau.

Ví dụ:

 • During winter (trong suốt mùa hè), during my trip (trong suốt chuyến đi của tôi)
 • Within a month (trong vòng 1 tháng), within 3 hours (trong vòng 3 giờ)

6. Các trường hợp đặc biệt KHÔNG dùng giới từ đi với ngày, tháng, năm trong tiếng Anh

Người học cần lưu ý rằng không phải lúc nào giới từ cũng đi với ngày, tháng, năm. Đối với một số cụm từ bắt đầu bằng NEXT (kế tiếp), LAST (lần cuối), THIS (này), THAT (kia), ONE (một), EVERY (mỗi), EACH (mỗi), SOME (một vài), ANY (bất kể)

Những giới từ này thường được dùng khi giao tiếp thân mật, không cần trang trọng.

Không dùng giới từ trong trường hợp nào?

Không dùng giới từ trong trường hợp nào?

Ví dụ: 

 • We will travel to the beach next weekend. (Chúng tôi sẽ di chuyển đến biển cuối tuần tới) → Không dùng “On next weekend” 
 • I met my husband one afternoon of January. (Tôi gặp chồng mình vào một buổi chiều tháng Một) → Không dùng “In one afternoon”.
 • The event lasted all night. (Sự kiện kéo dài cả đêm) → Không dùng “At all night”

7. Tổng kết

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho bạn cách sử dụng giới từ đi với ngày, tháng, năm trong thời gian chính xác nhất trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn để đạt được điểm cao trong các bài kiểm tra và trong giao tiếp.

Thật đúng đắn khi
03/05/2024
Hay và đúng lắm, nên đọc nhe